Rzeźba

Polska,

Malinówka

Pan Roman Śledź od 1968 roku zajmuje się rzeźbą, jest samoukiem. Wszystkie prace wykonywane są ręcznie w drewnie lipowym, a ich tematyka skupia się na motywach religijnych, przedstawiając sceny z Pisma Świętego. Jego rzeźby prezentowane w ramach wystaw indywidualnych można było zobaczyć nie tylko w Polsce, ale także w Niemczech czy Szwajcarii. Należy do Stowarzyszenia Twórców Ludowych. W 1978 r. otrzymał Nagrodę im. Brata Alberta, a w 2002 r. Nagrodę im. Oskara Kolberga.

 

Kontakt

www: romansledz.netgaleria.eu

e-mail: roman-sledz@wp.pl

telefon: +48 514236655