Plastyka obrzędowa, Rękodzieło artystyczne

Litwa,

Garliava

Pani Rita Juodvalkytė  zajmuje się pisankarstwem i rękodziełem artystycznym.  Jest to tradycja rodzinna. Należy do litewskiej grupy skupiającej twórców ludowych.