Garncarstwo i ceramika

Litwa

Pani Regina Mataitiėnė wykonuję czarną ceramikę od dzieciństwa. Umiejętności rozwijała również w kowneńskim technikum sztuki. Jest członkiem Litewskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Laureatka nagród i wyróżnień.