Plastyka obrzędowa, Plecionkarstwo

Ukraina

Pani Raisa Pavlenko zajmuje się slomoplecieniem od 1980 roku. Jest członkiem Ukraińskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Uczetsniczka wystaw i jarmarków. Wielokrotnie nagradzana.