Kowalstwo i obróbka metali

Polska,

Chełm

Pan Piotr zajmuje się kowalstwem artystycznym i tradycyjnym.