Bartnictwo, Pszczelarstwo

Polska

Pan Piotr Kaszczak zajmuje się pszczelarstwem od 50 lat. Otrzymał wiele nagród i dyplomów za jakość miodu. Prezentować będzie miody z podgórskich terenów.