Rzeźba

Polska,

Łuków

Pan Piotr Czubaszek zajmuje się rzeźbą w drewnie od ok. 22 lat. Jest samoukiem. Należy do Stowarzyszenia Twórców Ludowych i do Stowarzyszenia Artystów i Twórców gminy Łuków.