Kowalstwo i obróbka metali

Ukraina,

Lwów

    Wykonuje wojskowe stroje ukraińskich kozaków oraz zbroje i amunicje