Kowalstwo i obróbka metali

Ukraina

Wykonuje wojskowe stroje ukraińskich kozaków oraz zbroje i amunicje