Kowalstwo i obróbka metali, Rękodzieło artystyczne

Słowacja

Pani Olga Obertová zajmuje się druciarstwem, rzemiosłem popularnym niegdyś m.in. na terenach dzisiejszej Słowacji. Kiedyś technika ta miała głównie funkcję użytkową – służyła naprawie i wzmocnieniu glinianych naczyń. Dziś jest wykorzystywana do tworzenia przedmiotów ozdobnych, w tym biżuterii.