Plastyka obrzędowa

Ukraina,

Dnipropietrovsk

Pani Nataliya Lavrynets  zajmuje się pisankarstwem od 2005 roku. Jest członkiem Ukraińskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Uczestniczka wystaw i konkursów.