Plastyka obrzędowa

Białoruś

Nataliia Klimko pochodzi z Białorusi i zajmuje się wycinankarstwem od 2009 roku. Należy do Białoruskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Laureatka wielu nagród i wyróżnień oraz uczestniczka wystaw i kiermaszy na Białorusi i poza granicami kraju.