Plastyka obrzędowa

Białoruś,

Novohrudok

  • [Kobieta wykonująca wielkoformatowe wycinanki z białego papieru.]
  • [Stoisko Jarmarku. Kobieta wykonująca wielkoformatowe wycinanki z białego papieru.]

Nataliia Klimko pochodzi z Białorusi i zajmuje się wycinankarstwem od 2009 roku. Należy do Białoruskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Laureatka wielu nagród i wyróżnień oraz uczestniczka wystaw i kiermaszy na Białorusi i poza granicami kraju.