Kowalstwo i obróbka metali

Słowacja,

Prievidza

Pan Milan Látka jest samoukiem. Zajmuje się wyrobem noży, wykorzystując tradycyjne i historyczne wzory słowackie (pojawiające się w dokumentach z XIX i XX wieku) oraz proponując również swoje własne. Drewniane rękojeści noży ozdabia cyną. Jest członkiem czeskiego i słowackiego stowarzyszenia twórców noży. Uczestnik wielu wystaw i jarmarków w Czechach i na Słowacji. Otrzymał tytuł mistrza sztuki ludowej, przyznawany przez słowackie stowarzyszenie ÚĽUV, do którego należy.