Plastyka obrzędowa

Białoruś

Maryna Marchyk zajmuje się od 20 lat tradycyjną wycinanką białoruską. Jest laureatką wielu nagród i wyróżnień na Białorusi i za granicami kraju. Należy do Białoruskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych.