Plastyka obrzędowa

Białoruś,

Brześć

  • [Artystka ludowa, trzyma wycinankę w ręku.]
  • [Gliniane wyroby i twórcy przy stanowisku.]

Maryna Marchyk zajmuje się od 20 lat tradycyjną wycinanką białoruską. Jest laureatką wielu nagród i wyróżnień na Białorusi i za granicami kraju. Należy do Białoruskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych.