Kowalstwo i obróbka metali

Polska,

Simuny

Pan Marek Kozak kowalstwa uczył się od Romualda Muszyńskiego z Hermanówki oraz podglądając pracę okolicznych kowali, m.in. Mieczysława Hulewicza z Czarnej Wsi Kościelnej. Dzięki temu jego wyroby są zakorzenione w tradycjach Podlasia. Wszystkie prace pana Marka i jego brata Adama Kozaka wykonywane są z żelaza rozgrzanego w hornie, które następnie jest kute, wyginane i formowane na gorąco. Panowie czerpnią wzory od starych mistrzów oraz dzięki zbiorom etnograficznym Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Pan Marek od 2006 r. należy do Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Jest także laureatem wielu wyróżnień i nagród na targach oraz lokalnych jarmarkach. W 2012 r. był stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Kontakt

www: Kuźnia Ferrum Art

e-mail: ferrumart2010@gmail.com

telefon: +48 508290671, +48 85 7196133, +48 85 7196448