Drzeworyt

Polska,

Oleksianka

Marek „Prus” Głowacki to z wykształcenia historyk wojskowości i archiwista, a z zamiłowania regionalista. Życie zawodowe związał z renowacją antyków. Od 2011 r. grafik samouk specjalizujący się w druku wypukłym (drzeworyt, linoryt, pilśnioryt). Inspirację czerpie z dawnych odpustowych grafik dewocyjnych. Ważną część jego graficznej twórczości stanowi cykl drzeworytów maryjnych inspirowanych obrazami z kościołów w jego rodzinnym mieście. Osobnym aspektem jego twórczości jest kopiowanie dawnych drzeworytów, szczególnie upodobał sobie twórczość Władysława Skoczylasa. Od wielu lat współpracuje ze szkołami i muzeami prowadząc warsztaty edukacyjne dotyczące dawnych technik, w tym również drzeworytów. Jego prace graficzne można znaleźć w prywatnych kolekcjach w całej Polsce, jednak w jego mniemaniu największym osiągnięciem jest zamknięcie jego grafik w kapsule czasu umieszczonej w ołtarzu głównym kościoła św. Stanisława B.M. w Ręcznie.

Kontakt

e-mail: prusprojekt@gmail.com