Tkactwo, dziewiarstwo, krawiectwo

Polska

Pani Małgorzata Kapala zajmuje się tkaniem na starych krosnach. Jest to tradycja rodzinna, którą kultywuje. Należy do Stowarzyszenia Twórców Ludowych.