Żywność

Polska

Na stoisku pani Magdaleny Mazur-Ciseł będziemy mogli znaleźć tradycyjne lubelskie cebularze. Wyroby te posiadają certyfikat „Chronione Oznaczenie Geograficzne”.