Garncarstwo i ceramika

Białoruś

Pani Liubou Yashchanka od 1998 roku zajmuje się ceramiką. Uczennica wielu twórców ludowych. Uczestniczka wystaw i jarmarków. Należy do Białoruskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych.