Plastyka obrzędowa

Ukraina

Pani Lidiia Solodar twórczością ludową zajmuje się od 18 roku życia. Podczas nauki na uniwersytecie badała tradycyjne, obrzędowe ręczniki oraz wycinanki. Wiedzę o nich czerpała również ze specjalistycznej literatury oraz od innych twórców. Pani Lidiia wykonuje pisanki, lalki oraz wycinanki. Interesuje się też sposobem wykonania gwiazd kolędniczych. Stypendystka Prezydenta Ukrainy w 2017 i 2019 roku.

 

Kontakt

www: Lidiia Solodar

e-mail: lidiasolodar@gmail.com

telefon: +380 937676599