Rękodzieło artystyczne, Zabawkarstwo

Ukraina,

Lwów

  • [artystka tyradycyjna przy swoim stanowisku na Jarmarku Jagiellońskim.]