Tkactwo, dziewiarstwo, krawiectwo

Polska,

Żerdź

    • [astystka tyradycyjna przy swoim stanowisku na Jarmarku Jagiellońskim.]

    Pani Leokadia Olszak zajmuje się tkactwem. Wiedzę przekazała jej mama i babcia, pani Leokadia poznawała tę tradycję od dziecka. Tka na krosnach – na osnowie z nici, wytwarzając chodniki z resztek materiałów i wełny. Serwetki i obrusy szydełkuje z bawełnianych nici. Pani Olszak należy do Klubu Twórców Ludowych w Puławach oraz Stowarzyszenia „Nasza Wieś” w Żerdzi. W 2014 i 2016 r. otrzymała tytuł Twórczyni Jarmarku Jagiellońskiego.