Garncarstwo i ceramika

Ukraina,

Łuck

Pan Volodymyr Kusyk studiował we Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuki, gdzie skupił się przede wszystkim na garncarstwie. Od 1991 roku zajmuje się podtrzymywaniem wołyńskich tradycji garncarskich – wytwarzaniem tzw. czarnej ceramiki (która powstaje w procesie wypalania w piecach ziemnych bez dostępu tlenu). Od 1995 pracuje jako nauczyciel w szkołach artystycznych. W 2016 roku otrzymał tytuł Zasłużonego dla Kultury Ludowej. Od 2017 roku jest przewodniczący wołyńskiego oddziału Narodowego Związku Mistrzów Sztuki Ludowej Ukrainy. Bierze udział w wystawach i projektach artystycznych.

Pani Larysa Kusyk zajmuje się przed wszystkim dekorowaniem ceramiki. Posługuje się technikami: polerowania litego, wstążkowego i ozdobnego ceramiki, dekoracji ażurowej i formowania ręcznego. Od 2002 roku bierze udział w regionalnych, ogólnoukraińskich i międzynarodowych wystawach, sympozjach garncarskich.

Oboje należą do Ukraińskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych, są uczestnikami jarmarków w Polsce i Ukrainie.

 

Kontakt

e-mail: gnidavaart@gmail.com, kysuklarisa@gmail.com

telefon: +380 509609952, +380 509638746