Garncarstwo i ceramika

Białoruś

Pani Kateryna Chorna razem z Kapturem Dzmitry zajmuje się garncarstwem. Razem zajmują się tradycyjnym dla Białorusi garncarstwem. Lauretka nagród lokalnych.