Kowalstwo i obróbka metali

Litwa

Pan Juozas Kavaliauskas zajmuje się kowalstwem od 2010 roku, a umiejętności przejął od V. Jarutisa, E. Vronskija i S. Polubotko. Należy do Litewskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych z oddziałem w Wilnie. Jest laureatem litewskiej wystawy sztuki ludowej „Złota Korona” na etapie regionalnym, uczestnikiem konkursów finałowych „Najlepszy kowal Litwy” i „Święto Kowalów. Pozitiv”. Na Jarmarku zaprezentuje litewskie tradycyjne żelazne „słońce”, podkowy, świeczniki, narzędzia kominkowe i inne traddycyjne żelazne pamiątki.