Garncarstwo i ceramika

Węgry,

Debreczyn

Józsefné Orvos wykonuje ceramikę, jaką wykonuje się w Debreczynie. Uczyła się od Istavana Fazekasa z Nadudvar. Lauretka wielu nagród. Należy do węgierskiego stowarzyszenia skupiającego twórców ludowych w Hajdu-Bihar.    Rozmowa odbyła się podczas Jarmarku Jagiellońskiego w Lublinie w 2017 r.

    For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
    Wyrażam zgodę