Drzeworyt

Polska,

Nowe Sioło

Pan Józef Lewkowicz od najmłodszych lat rozwijał swoje szerokie zainteresowania związane ze sztuką. Malował, tworzył zabawki oraz rzeźby w drewnie, potem także w kamieniu. Dziś zajmuje się m.in. kamieniarką nawiązującą do wzorów bruśnieńskich oraz odtwarzaniem drzeworytów płazowskich. Do tworzenia swoich drzeworytów wykorzystuje drewno liściaste – czereśniowe, orzechowe i bukszpanowe, a wzory odbija na papierze metodą drukarską. Jego prace nawiązują do tradycji Płazowa, wioski która leży dziś w granicach województwa podkarpackiego. To właśnie tam od lat 30’ XIX w. Mateusz Kostrzycki wraz z rodziną tworzył drzeworyty przedstawiające postaci świętych oraz sceny biblijne. Odbitki można było kupić na okolicznych odpustach i jarmarkach, skąd potem trafiały one do chat, obejść czy kapliczek.

Kontakt
www: jozeflewkowicz.eu
e-mail: rytludowy@gmail.com
telefon: + 48 503608929