Kowalstwo i obróbka metali

Ukraina

Wykonuje przedmioty użytkowe, drobna metaloplastyka