Kowalstwo i obróbka metali

Ukraina,

Lwów

    Wykonuje przedmioty użytkowe, drobna metaloplastyka