Żywność

Polska

Od 2007 roku istnieje Gminne Koło Aktywnych Kobiet w Fajsławicach.  Panie działające w kole zajmują się gastronomią, przetwórstwem i uprawą ziół.