Plecionkarstwo

Białoruś

Pan Fiodar Bulyha zajmuje się plecionkarstwem – wykonuje tradycyjne białoruskie „łapcie”. Uczestnik wielu wystaw na Białorusi.