Garncarstwo i ceramika

Węgry,

Mezőtúr

  • [Kobieta stoi na swoim stoisku z tradycyjnym rękodziełem.]

Pani Eszter Takács zajmuje się garncarstwem, które choć w jej przypadku nie jest tradycją rodzinną, nawiązuje do bogatej spuścizny regionu Mezőtúr, z którego pochodzi twórczyni. Artystka prezentuje węgierską ceramikę, którą wykonuje przy użyciu koła garncarskiego, dokonuje także dwukrotnego wypału swoich prac, przed i po naniesieniu ornamentu. Jest członkinią Stowarzyszenia Twórców Ludowych Komitatu Békés.

 

Kontakt

e-mail: teszter58@freemail.hu

telefon: +36 302338284