Kowalstwo i obróbka metali

Ukraina,

Lwów

Kowalstwo