Hafciarstwo i koronkarstwo, Obróbka bursztynu, Rękodzieło artystyczne, Rzeźba

Polska

Pani Elżbieta Żuławska zajmuje się twórczością od 1982 r. Rozpoczynała pod okiem p. Barbary Rezmer, która prowadziła kurs haft kaszubskiego.. W jej twórczości główne miejsce zajmuje haft kaszubski i kociewski, ale również wyroby rękodzielnicze, malowana porcelana, czy też wyroby z bursztynu. Należy do Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Laureatka nagród i wyróżnień.