Garncarstwo i ceramika, Rzeźba

Polska,

Obice

    Pani Elżbieta Klimczak od 10 roku życia zajmuje się garncarstwem, w tajniki którego wprowadził ją ojciec, Stefan Sowiński. Jest to tradycja rodzinna, która sięga co najmniej pokolenia jej pradziadka. Wśród wyrobów pani Elżbiety znajdziemy nie tylko naczynia, m.in. dwojaki, dzbanki na barszcz, garnki na mleko czy ogórki, ale także rzadziej spotykane gliniane rzeźby, w tym „świątki”, madonny, kapliczki, szopki czy anioły. Pani Klimczak tworzy także gwizdki i inne zabawki dla dzieci. Za swoją działalność była nagradzana m.in. w Kielcach i Toruniu. Należy do Stowarzyszenia Twórców Ludowych.

     

    Kontakt

    e-mail: elzbietaklimczak022@gmail.com

    telefon: +48 660286990