Rzeźba

Polska,

Białystok

    Pan Dionizy Purta od ok. 50 lat zajmuje się rzeźbą w drewnie. W dzieciństwie tworzył fujarki i gwizdki, wyplatał też kosze. Jego wielobarwne rzeźby charakteryzuje to, że w większości konstruowane są z wielu wykonywanych osobno elementów. Tematyką prac pana Dionizego są m.in. ptaki, zwierzęta czy anioły. Należy do Stowarzyszenia Twórców Ludowych oraz Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Białymstoku. W 2020 r. otrzymał Nagrodę im. Oskara Kolberga za zasługi dla kultury ludowej. 

     

    Kontakt

    telefon: +48 663793001