Garncarstwo i ceramika

Litwa,

Kowno

Deividas Jotautis od 1992 r. zajmuje się ceramiką. Wiedzę na temat garncarstwa zdobył w szkole artystycznej. W 2014 r. brał udział w Międzynarodowym Plenerze Garncarskim we wsi Garadnaja, która jest ważnym punktem na garncarskiej mapie Białorusi. Od 2011 r. należy do Litewskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Od 2013 roku posiada certyfikat dziedzictwa narodowego. W 2017 został wyróżniony na jarmarku Kaziuki na Litwie, a w 2018 roku na wystawie sztuki ludowej regionu wileńskiego „Złoty Wianek” zajął pierwsze miejsce.

 

Kontakt

e-mail: djotautis@gmail.com

telefon: +370 61032433    Rozmowa z panem Deividasem Jotautisem odbyła się podczas Jarmarku Jagiellońskiego w Lublinie w 2019 r.

    For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
    Wyrażam zgodę