Biżuteria, Rękodzieło artystyczne

Węgry,

Debreczyn

Pani Csapóné Risko Tünde zajmuje się rękodziełem artystycznym. Wykonuje biżuterię i należy do węgierskiego stowarzyszenia skupiającego twórców ludowych w Hajdu-Bihar.