Garncarstwo i ceramika

Polska,

Tyczyn

      Pani Barbara Kuśnierz zajmuje się ceramiką artystyczną. Ręcznie wykonuje formowane z mas ceramicznych (gliny) różne elementy dekoracyjno-użytkowe. Pracuje w metodzie wałeczkowej z plastra, jak również wykorzystuje inne techniki rzemiosła artystycznego (makramy). Wzory są odzwierciedleniem jej wyobraźni. Twórczością zajmuje się od dzieciństwa. Wiedzę zdobyła jako uczestnik różnych warsztatów formowania gliny, zajęć z rzeźby, jak również dzięki pomocy zaprzyjaźnionych artystów.