Obróbka drewna, Sitarstwo

Polska,

Rzeczyce

Pan Antoni Małek zajmuje się wyrobem sit, przetaków i rajtaków, łyżek dłubanych, rojnic dla pszczół i wielu innych wyrobów z drewna. Wykorzystuje drewno liściaste oraz sosnowe. Wiedzę zdobył jako mały chłopiec, przyglądając się pracy ojca i dziadka, którzy również robili sita i łyżki, a także drewniane miarki do mąki czy wody. Należy do Stowarzyszenia Twórców Ludowych.