Tkactwo, dziewiarstwo, krawiectwo

Białoruś

Pani Antanina Yakushyk tradycyjnym tkactwem zajmuje się od dziecka. Jest to tradycja rodzinna. Należy do lokalnego stowarzyszenia twórców ludowych. Posiada wiele dyplomów i wyróżnień.