Rymarstwo

Polska,

Radom

    Wyroby ze skóry – mieszki, sakwy, kaletki, pasy. Stroje historyczne.