Rymarstwo

Polska

Wyroby ze skóry – mieszki, sakwy, kaletki, pasy. Stroje historyczne.