Garncarstwo i ceramika

Ukraina,

Lwów

    Pani Anna zajmuje się ceramiką dekoracujną