Rzeźba

Polska

Pan Andrzej Bryjak zajmuje się twórczością od 25 lat. Jest samoukiem. Wykorzystuje drzewo lipowe, olchowe lub owocowe. Należy do Stowarzyszenia Twórców Ludowych oraz do Fundacji Sztuki Przygody i Przyjemności ARTS. Laureat nagród i wyróżnień.