Bartnictwo, Pszczelarstwo

Litwa,

Leliju

    Alma Rancienė zajmuje się pszczelarstwem. Jest to tradycja rodzinna. Na Jarmarku zaprezentuje litewskie miody, mieszaniny miodu z jagodami, świece woskowe i pyłek.