Plastyka obrzędowa

Litwa,

Wilno

Litewska twórczyni, pani Agata Granicka, zajmuje się wykonywaniem tradycyjnych palm wileńskich. Warto pamiętać, że palmy te, tworzone z suchych roślin i podbrawianych kwiatów, dotarły na ziemie polskie dopiero po II wojnie światowej, częściowo zastępując miejscowe tradycje przygotowywania palm z zielonych gałązek. By poznać autentyczne palmy wileńskie, warto odwiedzić stoisko pani Agaty, której rodzina zajmuje się tym rzemiosłem już od 7 pokoleń. Sama Pani Agata zgłębia tajniki tego rzemiosła od 35 lat. Mistrzyni była także jedną z inicjatorek wpisania tradycji wyrobu palm wileńskich na litewską listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Wniosek ten został zaakceptowany w marcu 2019 r. Otrzymała nagrodę dla Najlepszego Twórcy Ludowego Roku 2019 oraz wyróżnienie w konkursie „Złoty Wieniec”.

 

Kontakt

e-mail: agatagran@gmail.com

telefon: +370 67301432