Drzeworyt, Plastyka obrzędowa

Litwa

Pani  Adele Bražėnaitė od 2009 roku zajmuje się pisankarstwem oraz drzeworytem. Jest to tradycja rodzinna, którą przejęła od mamy oraz babci. Należy do Litewskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych oraz posiada tytuł certyfikowanego twórcy w zakresie sztuki ludowej. Laureatka wielu nagród i wyróżnień.

 

Kontakt

e-mail: adele.brazenaite@gmail.com