Drzeworyt, Plastyka obrzędowa

Litwa,

Uciana

  • [Młoda uśmiechnięta kobieta trzyma w ręku pracę wykonaną techniką drzeworytu.]
  • [Praca wykonana techniką drzeworytu. Widoczne kształty ptaków oraz roślinności.]
  • [Prace wykonane techniką drzeworytu. Oprawione w ramki.]

Pani  Adele Bražėnaitė od 2009 roku zajmuje się pisankarstwem oraz drzeworytem. Jest to tradycja rodzinna, którą przejęła od mamy oraz babci. Należy do Litewskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych oraz posiada tytuł certyfikowanego twórcy w zakresie sztuki ludowej. Laureatka wielu nagród i wyróżnień.

 

Kontakt

e-mail: adele.brazenaite@gmail.com