Garncarstwo i ceramika

Polska,

Łążek Garncarski

  • [wyroby z gliny]
  • [wyroby z gliny]
  • [wyroby z gliny]

Łążek już od XVIII w. stanowił ośrodek garncarski. Tradycyjne dla tego obszaru formy i wzory zaliczane są do najpiękniejszych w Polsce. Pan Adam Żelazko podtrzymuje tę tradycję garncarską, a jego ceramika wyróżnia się bogatą skalą barw i interesującą ornamentyką. Typowy motyw kogucika, ptaszka, polewanie całych powierzchni naczyń pobiałką i kielichowata forma donicy to charakterystyczne cechy ceramiki łążkowskiej. Pan Adam garncarstwem zajmuje się od 1980 r. Swoje wyroby ozdabia, malując na glinie krowim rogiem. Należy do Stowarzyszenia Twórców Ludowych i do Lokalnej Grupy Działania „Leśny Krąg”. W 2017 r. został uhonorowany odznaką „Zasłużonego dla Kultury Polskiej” przyznawaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.