Garncarstwo i ceramika

Polska

Łążek już od XVIII w. stanowił ośrodek garncarski. Tradycyjne dla tego obszaru formy i wzory zaliczane są do najpiękniejszych w Polsce. Pan Adam Żelazko podtrzymuje tradycje garncarską, a jego ceramika wyróżnia się bogatą skalą barw i interesującą ornamentyką. Typowy motyw kogucika, ptaszka, polewanie całych powierzchni naczyń pobiałką i kielichowata forma donicy to charakterystyczne cechy ceramiki łążkowskiej. Pan Adam garncarstwem zajmuje się od 1980 r., pisząc w glinie krowim rogiem. Należy do Stowarzyszenia Twórców Ludowych i do Lokalnej Grupy Działania „Leśny Krąg”. W 2017 r. został uhonorowany odznaką „Zasłużonego dla Kultury Polskiej” przyznawaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.