Rzeźba

Polska,

Siedliska Drugie

    Pan Adam zainteresowanie rzeźbą w drewnie przejął od ojca. Rzeźby, które wykonuje, dotyczą najczęściej tematyki religijnej – kapliczki, Jezus Frasobliwy, anioły. Na płaskorzeźbach widzimy Ostatnią Wieczerzę, Matkę Boską. W Muzeum Wsi Lubelskiej,  znajduje się wykonana przez Pana Adama brama cmentarna. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień m.in Nagrody Kulturalnej Województwa Lubelskiego 2008 r. Należy do Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie.