Tradycja przez cały rok

Tradycja jest dla nas źródłem nieskończonej inspiracji. Przez cały rok przygotowujemy Jarmark Jagielloński, który jest kwintesencją wszystkich naszych działań, ale to nie wszystko co w ramach szerzenia kultury ludowej robimy na co dzień. W zakresie naszych działań są także:

Masterklasy

To projekt, który stwarza tradycyjnym artystom i rzemieślnikom ludowym okazję do rozwoju ich umiejętności i kompetencji. Wśród zajęć można znaleźć warsztaty dotyczące budowania wizerunku twórcy, pozyskiwania nowych klientów i form zbytu prac, praw autorskich przysługujących rzemieślnikom, projektowania przedmiotów czy bezpiecznego i efektywnego poruszania się w przestrzeni internetu.

Więcej

Badania terenowe

To projekt, podczas którego co roku skupiamy się na innym rzemiośle. Docieramy do najwybitniejszych twórców ludowych, robimy z nimi wywiady, archiwizujemy w postaci zdjęć i filmów ich warsztat pracy, wyroby i to co chcą przekazać światu. Efektem badań są zbiory o ogromnej wartości etnograficznej, wystawa oraz warsztaty Letnia Szkoła Rzemiosła, do której angażujemy w roli prowadzących bohaterów corocznych badań.

Więcej