Wiejskie kobiety: śpiewaczki, tkaczki, hafciarki, kucharki, przewodniczki obrzędów.

Matki, gospodynie, znachorki, położne. A także instrumentalistki, organistki, wykonawczynie przedmiotów użytkowych i ozdobnych. Inicjatorki wielkich zmian obyczajowych i społecznych w swoim środowisku, spełniające posługi wokół życia i śmierci osób bliskich i obcych. Biografię każdej z nich naznacza nie tylko to, na co kobiety przez wiele setek lat musiały się godzić z racji płci, pozycji społecznej, wychowania i szczegółowych zasad określających reguły życia w tradycyjnej społeczności. Patrzę na nie przez pryzmat ich niezwykłych umiejętności i talentów oraz wewnętrznej siły, która pozwala im realizować się w jednej z najsilniejszych i najbardziej unikalnych potrzeb człowieka – twórczości.

Zapraszam!

Ewa Grochowska

Spotkanie pierwsze: Śpiewam, więc jestem – Maria Gałka z Kielecczyzny i Olga Siergiejewa z Rosji

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę

 

Spotkanie drugie: „A jedź, jedź!” – Maria Siwiec z Gałek Rusinowskich i Krystyna Ciesielska z Brogowej

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę

 

Spotkanie III: Nuty polne, leśne i domowe: mistrzyni z Lubelszczyzny – Anna Malec

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę

Spotkanie IV: „Wyłom w systemie” – harmonistka Wiesława Gromadzka

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę