Łukasz Ciemiński – etnograf i historyk sztuki, prowadzący dział etnografii grudziądzkiego Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi. Zainteresowania badawcze skupia na zjawisku antropologii wizerunku cudownego, dawnej sztuce ludowej i współczesnej plastyce nieprofesjonalnej. Kurator wystaw poświęconych sztuce i obrzędowości ludowej. Autor cyklu „Święci Domowi” realizowanego w Muzeum w Grudziądzu i Akademii Sztuki Ludowej przy Stowarzyszeniu Twórców Ludowych w Lublinie. Członek Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Publikuje na łamach „Twórczości Ludowej”, „EtnoBiblioteki”, „Pisma Folkowego” i kulturyludowej.pl. Uwielbia świątki, piątki, pieśni nabożne i pracę z dzieciakami, z których chce stworzyć wybitnych etnografów.